DAMKÖR - Dél-Alföldi Meleg Baráti Kör



BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció





A Dél-Alföldi Meleg Baráti Körről
(a DAMKÖR-ről)





Egyesületünk logoja



I. Magunkról és céljainkról

"Mert mi is vidéki melegek vagyunk…"


A Dél-Alföldi Meleg Baráti Kört (DAMKÖR-t) 1999. január 16-án alapította Szegeden 11 magánszemély.

A DAMKÖR az elsõ, és évekig volt az egyetlen, bíróságon nyilvántartásba vett meleg egyesület Magyarországon.

Jelenleg 3 fõ projektünk mûködik:

· DAMKÖR Klub - a Szegedi Egyetemi Meleg Kör utóda
· Csajkovszkij Szalon - változó intenzitással most főleg Szegeden, olykor Budapesten
· DAMKÖR Információs és Lelkisegély Telefonszolgálat.


Mûködésünk során fontosnak tartjuk az alábbi célok megvalósítását:

· oldani a homoszexuálisokkal kapcsolatos elõítéleteket és sztereotípiákat

· párbeszédet kialakítani a társadalom heteroszexuális és homoszexuális tagjai között, törekedni a pozitív kommunikáció kialakítására, annak tudatosításában közremûködni, hogy a melegek és a leszbikusok és transzneműek (tehát a transzvesztiták és a transzszexuálisok) is "normális", egyenjogú tagjai a társadalomnak, ugyanúgy, mint a heteroszexuálisok

· segítséget nyújtson a melegeknek, a leszbikusoknak és a transzneműeknek önelfogadásukhoz, a kiegyensúlyozott, harmónikus élet eléréséhez

· segítséget nyújtani a melegeknek, leszbikusoknak és transzneműeknek a társadalomba való beilleszkedésükhöz, barátok találásához

· a meleg szubkultúra megismerése és megismertetése

· élettapasztalatok cseréje

· HIV/AIDS-prevenciós ismeretek átadása, valamint tájékoztatás más, szexuális úton terjedő betegségekről.


Emellett a Magyarországon mûködõ melegszervezetekkel is baráti viszonyt igyekszünk fenntartani, kölcsönösen segítve ezzel a meleg közösség érdekében végzett munkát.




Egyik kedvenc akváriumunk részlete - beszélgetés közben is öröm nézni.




II. A Szegedi Egyetemi Meleg Körről és a DAMKÖR-Klubról

"Egy hely, ahol őszintén megkérdezik: Hogy vagy?"


A Szegedi Egyetemi Meleg Kört (EMK) a DAMKÖR két tagja, egy leszbikus lány és egy meleg fiú alapította. Első összejövetelünket 2000. november 8-án tartottuk, azért, hogy a Szegedi Tudományegyetem (SzTE) meleg, leszbikus, biszexuális és transznemû egyetemi polgárai könnyebben éljék meg az önelfogadás sokszor éveken át tartó nehézségeit, illetve legyen egy fórum, ahol nyíltan lehet beszélni a tabukról, így a homoszexualitásról is.

Állandó programjaink:

· beszélgetések, vitaestek a homoszexualitással kapcsolatos témákról, kérdésekrõl
· filmvetítések (a homoszexualitással összefüggõ mûvész- és játékfilmek vetítése) és beszélgetések a filmekrõl
· szakemberek és meleg aktivisták meghívása
· kirándulások, kártyapartik, társasjátékok, bulik.

Egyesületünk alapítása óta több mint 400-an vettek részt valamilyen programunkon, akár az egykori DAMKÖR-bulikon, akár a DAMKÖR-Klubban, vagy újabban az EMK-ban.

Szegeden vendégül láttuk eddig:

Juhász Gézát, a Habeas Corpus Munkacsoport vezetõjét
Mocsonaki Lászlót, a Háttér Társaság a Melegekért egyesület ügyvivõjét
Natáliát, a meleg fiatalok szüleinek segítõjét
Láner Lászlót és Takács Bence Gábort, a Mások címû kulturális-érdekvédelmi havilap szerkesztõit
Pálfi Balázst, az Önazonos, a Petõfi Rádió homoszexualitásról szóló mûsorának vezetõjét
Árvai Marát, a Webrádió szegedi munkatársát
Gordon Agáta írónõt, aki az Önazonos társmûsorvezetõje, és a Tilos Rádió Leszbikusok évezrede címû mûsorát is vezeti
Dr. Szenes Mártát és Katona Miklóst, a Szegedi Tudományegyetemen mûködõ információs és segítõ iroda, a Diákcentrum vezetõit
Erikát és Ágnest, meleg fiatalok édesanyáit
A Bölcsõ (a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának lapja) hallgatókból álló szerkesztõit
Nyemcsok Évát, a Szegedi Városi Televízió Esti Zóna címû mûsorának szerkesztõjét
Két egyetemi hallgatót, akik a homoszexualitásról írták szakdolgozatukat
Hallgatókat, akik az EMK-ról írtak szemináriumi dolgozatot


Az EMK egyetemi öntevékeny csoportként való bejegyzési kérelmünket 2002. október 9-én nyújtottuk be Dr. Seres László rektorhelyettes úrnak. A rektorhelyettes úr nem jegyezte be a Kört, levele itt olvasható.




III. Részvételünk más rendezvényeken

Részt vettünk a VI. és VII. Meleg és Leszbikus Fesztiválon. A VII. Fesztiválon két workshopot is vezettünk, errõl szóló beszámolónk a Szegedi Egyetemi Meleg Körrõl aloldalunkon olvasható, 2002. évi programjainknál.

A VIII., IX., X. és XI. melegfesztiválokon is tartottunk interaktív beszégetéseket.

Egyesületünket 2002. április 30-ára vendégül hívták a Debreceni Tudományegyetemen megrendezett szociológus szaknapokon, ahol tájékoztattuk a résztvevõket a DAMKÖR-rõl és az EMK mûködésérõl, valamint válaszoltunk kérdésekre.




IV. Sajtóvisszhangok mûködésünkrõl

Az egyetemi lapokban eltérõ véleményû cikkek jelentek meg mûködésünkrõl.

A Hökkentõ címû lapban (Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar Hallgatói Önkormányzatának lapja) erõs támadások érték az EMK-t.

A Bölcsõ címû lapban (SZTE Bölcsészettudományi Kara Hallgatói Önkormányzatának Lapja) azonban több támogató olvasói levél is helyet kapott.

A DAMKÖR és az EMK tagjaival és vezetõivel több interjú készült az egyetemi lapokban (Bölcsõ, Szegedi Egyetem), rádióban (Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiója, a riportot átvette a Kossuth Rádió, Webrádió) és televízióban (tv2 - Claudia show).

2003 januárjában az EMK három tagja nyilatkozott a Szegedi Városi Televízió Esti zóna címû mûsorának.



V. Közönségkapcsolataink

Támogatóink (így elsõsorban a Magyar Soros Alapítvány) segítségével szóróanyagokat: névjegykártyákat, plakátokat, matricákat, valamint önkéntes munkában honlapot készítettünk egyesületünk elérhetõségeirõl és programjairól.

Sikereinket, a másik oldalon sikertelenségeinket fõként a következõ tényezõk igazolják:

· az EMK Naplójába írt bejegyzések, melyek folyamatosan megtekinthetõk honlapunkon
· nyitottak vagyunk az elmarasztaló és az elismerõ vélemények iránt is
· nemcsak szervezetektõl kaptunk támogatást, hanem többen is részünkre ajánlották fel adójuk egy százalékát
· a DAMKÖR Telefonszolgálathoz érkezõ hívások
· azok az érdeklõdõk, akik egyszer, kétszer vagy többször részt vettek valamelyik programunkon, illetve törzstagokká váltak, netalán beléptek egyesületünkbe…

Minden kulturált hangvételû véleményt szívesen fogadunk:

· e-mailben: damkor@vipmail.hu
· levélben: 6713 Szeged-Tanposta Pf.: 112.
· telefonon a DAMKÖR Telefonszolgálaton keresztül: (20) 970-4662 - hívást fogadunk naponta 21 és 23 óra között.

Egy biztos: amit egy segítõ szándékú emberekbõl álló csoport megtehet, azt mi minden kedves, hozzánk bizalommal forduló embernek - érzelmi, szexuális vagy nemi identitásától függetlenül - megtesszük!




VI. A DAMKÖR Telefonszolgálat

A DAMKÖR telefonos információs és lelkisegély-szolgálatát 2000 augusztusában alapítottuk.
Évekig elérhetõek voltunk vezetékes telefonon, anyagi okokból azonban most már csak mobiltelefonon.
Mobilszámunk: (20) 970-4662) már egyesületünk alapítása óta elérhetõ naponta 21 és 23 óra között.

Az elmúlt években közel ezer hívást fogadtunk. Elsõsorban programjainkról érdeklõdtek, de tájékoztatást adtunk a régió vagy akár más vidékek ismerkedési, szórakozási lehetõségeirõl is.

Többen fordultak hozzánk azért, hogy önmagukról, önelfogadási gondjaikról, az elõbújás (coming out) nehézségeirõl, családi, párkapcsolati problémáikról beszélgessenek.

Telefonszolgálatunk operátorai több önismereti csoporton és egyéb képzéseken vettek részt. A DAMKÖR Telefonszolgálat a jövõben is igyekszik minden hozzáfordulónak lelki elsõsegélyt nyújtani.




VII. Terveink

A továbbiakban is dolgozunk a meleg közösségért (melegek, leszbikusok, biszexuálisok, transzvesztiták és transzszexuálisok), a meleg közösség társadalmi elfogadásáért.
Állandó programjaink folytatása mellett újabb pénzügyi források megteremtése esetén szeretnénk információs kiadványt megjelentetni a DAMKÖR-rõl és az EMK-ról, telefonosszolgálatunkat bõvíteni kívánjuk újabb operátorok kiképzésével, valamint szeretnénk egy állandó irodát.

Tervezzük két új program indítását - amennyiben támogatókat találunk, nekivágunk.

"Ha mi ennyire elfogadtuk magunkat, reméljük, másoknak is sikerülhet…"




Szeretettel fogadjuk az Ön adójának 1%-át is. Adószámunk: 1 8 4 6 4 2 8 3 - 1 - 0 6

Honlapkészítés